Université Saint-Louis - Bruxelles
|

POLS1115 - Analyse van de media-instellingen


USL-B


Crédits : 5

Professeur :
Mode d'enseignement :
Deuxième quadrimestre, 30 heures de théorie.

Horaire :
Second quadrimestre
le lundi de 10:45 à 12:45 au 119 Marais 2200

Langues d'enseignement :
Nederlands

Objectifs d'apprentissage :
Aan het einde van deze cursus kunnen studenten:

• actuele ontwikkelingen in het medialandschap historisch en politiek-economisch duiden (bv. de streaming oorlog, de strijd tussen Trump & Huawei, de vraag omtrent een Vlaams Netflix, de veranderende rol van de openbare omroep in Vlaanderen) .
• een feitelijke omschrijving geven van het nationale en internationale medialandschap en de processen die dit landschap mee vorm(d)en.
• de belangrijkste institutionele aspecten van een selectie traditionele en nieuwe media kritisch bespreken.
• de verschillende regulerende instanties en processen die media-inhouden mee vorm geven benoemen en bespreken.
• communicatiewetenschappelijke terminologie uit de politieke economie correct hanteren (bv. horizontale en verticale concentratie, crossmedialiteit, …).
• nieuws, entertainment en reclame bespreken als het resultaat van een geïnstitutionaliseerd mediasysteem.
• de actualiteit systematisch opvolgen en synthetiseren.Prérequis :
Aucun

Corequis :
Aucun

Contenu de l'activité :
In het vak Analyse van de Media Instellingen belichten we mediaproductie vanuit een historisch en politiek-economisch perspectief. Dit laat ons toe om de productie, distributie en consumptie van communicatie in Vlaanderen, België en Europa kritisch te benaderen.

Welke impact heeft de organisatie van een medialandschap op het soort inhoud dat we op televisie of op onze smartphone zien? Op welke manier worden media gecontroleerd en gereguleerd? Wie bezit welke media? Hoe verdienen media hun geld? Wat zijn de belangrijkste mediagroepen? Hoe is de rol van de openbare omroep veranderd onder invloed van liberalisering en digitalisering?

Om deze en andere vragen te beantwoorden richten we onze aandacht op de manier waarop het medialandschap lokaal, nationaal en internationaal gereguleerd en georganiseerd wordt. We richten de aandacht onder meer op:

• Theorievorming over de politieke economie van de media
• De institutionele productie van propaganda
• De regulering van private en publieke omroepen
• Veranderingen in de organisatie van een aantal belangrijke mediagroepen
• Veranderingen in de institutionele organisatie van nieuwsproductie
• De institutionele logica's die het medialandschap hervorm(d)en
• Implicaties van de verdienmodellen van de (nieuws)media
• De impact van digitalisering op traditionele media
• De politieke economie van digitalisering en sociale media
• Verzuiling van de media & filterbubbels als een nieuw soort verzuiling

Studenten worden aangezet om vergelijkingen te maken tussen het Frans- en het Nederlandstalige medialandschap in België.Activités d'apprentissages prévues et méthodes d'enseignement :
• Lezingen met visuele ondersteuning

• Collectieve bespreking van de actualiteit en van academische literatuur

• Een of meer gastcolleges door experts en/of media professionals.

• Een eventuele excursie naar een relevante media-gerelateerde event


Méthodes d'évaluation :
Eerste zit (juni):

De evaluatie voor de eerste zit bestaat uit twee hoofdcomponenten:

• Mondeling examen georganiseerd via Microsoft Teams: 70%
• Zes tussentijdse online tests en onderzoeksopdrachten: 30%

De tussentijdse online tests en opdrachten bestaan uit actualiteitstests, lees- en onderzoeksopdrachten met een focus op de onderwezen materie.

Indien studenten om een geldige reden een van de online tests en opdrachten kunnen inleveren, wordt er een gemiddelde gemaakt van de afgelegde tests. Dit gemiddelde zal dan tellen voor 30% van de evaluatie.

Indien studenten om een geldige reden geen enkele van de online tests en opdrachten kunnen inleveren, telt hun examen voor de volle 100% van de evaluatie in de eerste zit.

Tweede zit (september):

De evaluatie voor de tweede zit bestaat uit twee hoofdcomponenten:

• Mondeling examen georganiseerd via Microsoft Teams: 70%. Een exhaustieve lijst met potentiële examenvragen wordt voorzien.
• Zes tussentijdse online tests en onderzoeksopdrachten afgelegd in de eerste semester of een individuele paper : 30% (voor meer uitleg zie hieronder)

De evaluatie van de tussentijdse online tests en onderzoeksopdrachten afgelegd in de eerst semester wordt meegerekend voor de eindevaluatie in september.

Desgewenst kunnen studenten op individuele basis hun score voor de tussentijdse online tests en onderzoeksresultaten verbeteren door een paper te schrijven gelieerd aan de cursus. Studenten moeten in dat geval zelf contact opnemen met de professor voor 1 juli 2021. De paper moet ten laatste ingediend worden op de dag van het examen in de tweede zit.

Studenten die om een geldige reden aan geen van de tussentijdse tests en onderzoeksopdrachten konden deelnemen en niet sloegen voor het examen in de eerste zittijd, moeten een individuele paper schrijven. Deze studenten moeten zelf contact opnemen met de professor voor 1 juli 2021. De paper moet ten laatste ingediend worden op de dag van het examen in de tweede zit.
Bibliographie :
Onderstaande teksten dienen als inspiratiebron voor deze cursus. Delen ervan dienen als studiemateriaal. De lijst is mogelijk niet exhaustief.

Downey, J. (2006). The media industries: do ownership, size and internationalisation matter? In D. Hesmondhalgh (Ed.), Media production (pp. 7-48). Maidenhead: Open University Press.
Hardy, J. (2014). Chapter 1: What (is) political economy of the media? In J. Hardy (Ed.), Critical political economy of the media: an introduction (pp. 3-36). New York: Routledge.
Hardy, J. (2014). Chapter 4: Concentration, conglomeration, commercialisation. In J. Hardy (Ed.), Critical political economy of the media: an introduction (pp. 79-107). New York: Routledge.
Herman, E. S. (2000). The propaganda model: a retrospective. Journalism studies, 1(1), 101-112.
Hesmondhalgh, D. (2006). Chapter 2: Media organisations and media texts: prodcution, autonomy and power. In D. Hesmondhalgh (Ed.), Media production (pp. 49-89). Maidenhead: Open University Press.
Maeseele, P., & Raeijmakers, D. (2017). Nothing on the news but the establishment blues? toward a framework of depoliticization and agonistic media pluralism. Journalism, 1-18.
Mosco, V. (2017). Becoming digital. United Kingdom: Emerald Publishing.
Papathannasopoulos, S., & Negrine, R. (2011). Chapter 2: The structure of (old) media in Europe. In S. Papathannasopoulos & R. Negrine (Eds.), European media: structures, policies and identity (pp. 17-36). Cambridge: Polity.
Pedro - Carañana, J. (Ed.) (2018). The propaganda model today: filtering perception and awareness. London: University of Westminster Press. Musschoot, I., & Lombaerts, B. (2012). Media in beweging: handboek voor de mediaprofessional: Lannoo Campus.
Saeys, F. (2007). Statuut, organisatie en financiering van de openbare omroep in Vlaanderen: een geschiedenis. In A. Dhoest & H. Van den Bulck (Eds.), Publieke Televisie in Vlaanderen (pp. 23-51). Gent: Academia Press.
Van den Bulck, H. (2007). Het beleid van de publieke televisie: van hoogmis van de moderniteit naar postmodern sterk merk? In A. Dhoest & H. Van den Bulck (Eds.), Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis (pp. 23-51). Gent: Academia Press.
Van den Bulck, H. (2008). De identiteit van de openbare omroep in het digitale tijdperk: een stakeholder analyse. In H. Van den Bulck & A. Dhoest (Eds.), Media Cultuur Identiteit: actueel onderzoek naar media en maatschappij (pp. 5-19). Gent: Academia Press.
VRM (Vlaamse Regulator voor De Media). Mediaconcentratierapport 2018. Retrieved from http://vlaamseregulatormedia.be/sites/default/files/pdfversions/mediaconcentratierapport_2018_def_0.pdf