Université Saint-Louis - Bruxelles
|

INGE1313 - Operationeel beheer


USL-B


Crédits : 5

Professeur :
Assistant :
Mode d'enseignement :
Premier quadrimestre, 30 heures de théorie et 15 heures d'exercices.

Horaire :
Premier quadrimestre
le lundi de 13:30 à 15:30 au 119 Marais 3100

Langues d'enseignement :
Néerlandais

Objectifs d'apprentissage :
Dit vak beoogt een algemene introductie te geven met betrekking tot operationeel beheer, productiebeleid, supply chain en service management. Dit vak gaat niet alleen dieper in op de productie en distributie van goederen, maar behandelt ook de productie van diensten. Om dit doel te bereiken, behandelt het vak de basisprincipes van productiebeleid, planning, logistiek en beslissingen op strategisch en tactisch niveau.

Hiertoe worden studenten verondersteld na het voltooien van dit vak de basisbeginselen van het operationeel beheer te kunnen definiëren en herkennen in bedrijfstoepassingen. Zij worden ook verwacht de mathematische en statische onderbouw van deze basisbeginselen te kunnen parafraseren en illustreren met voorbeelden. Verder worden studenten geacht concrete problemen te kunnen modelleren en oplossen.


Prérequis :
Pour le programme de Bachelier : ingénieur de gestion :

Pour le programme de Bachelier en sciences économiques et de gestion :


Corequis :
Aucun

Contenu de l'activité :
De basisbeginselen van het operationeel beheer worden aangebracht aan de hand van de volgende subdomeinen:
• Vraagvoorspelling
• Voorraadbeheer
• Planning van materiaalbehoeften
• Just in Time
• Wachtlijntheorie
• Kwaliteitsmanagement
• ProjectmanagementActivités d'apprentissages prévues et méthodes d'enseignement :
30u ex catedra onderwijs en 15u oefeningensessiesMéthodes d'évaluation :
Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding en met gesloten boek.
Het theoretische gedeelte van het examen beoordeelt het vermogen om fundamentele concepten te definiëren, te herkennen, te parafraseren en te illustreren.
Het praktische gedeelte beoordeelt het vermogen om concrete problemen te modelleren en op te lossen.
Bibliographie :

Lambrechts M, Boute R. & Van Daele N. (2016) Handboek productie- en logistiek management (ISBN: 978 90 8579 035 8). Alta, 480pp.