Université Saint-Louis - Bruxelles
|

ESPO1171 - Economie IIEn raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d'être modifiées, notamment celles qui concernent la méthode d'enseignement ou d'évaluation.Crédits : 4,5

Professeur :


Mode d'enseignement :
Deuxième quadrimestre, 30 heures de théorie et 15 heures d'exercices.

Langues d'enseignement :
Dit vak wordt gedoceerd in het Nederlands.

Objectifs d'apprentissage :
De doelstelling van dit vak bestaat erin de studenten zowel intuitie als een meer formeel begrijpen van de economische basisprincipes bij te brengen. Het vak bouwt verder op de fundamenten die reeds gezien werden in Economie I. Eerst zal aandacht besteed worden aan het fundamentele idee van comparatieve voordelen. Daarna bespreken we de markt voor productiefactoren (arbeid en kapitaal). De meeste aandacht gaat uit, echter, naar de studie van macroeconomische fenomenen. Begrippen als economische groei, inflatie en werkeloosheid zullen uitgebreid aan bod komen, waarna macroeconomisch overheidsbeleid zal worden besproken. Daarna volgt er een introductie tot de basisprincipes van financiële analyse.

Prérequis :
Aucun

Corequis :
Aucun

Contenu de l'activité :
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Comparatieve voordelen en we de markten voor productiefactoren (3 tot 4 hoorcolleges)
1) Comparatieve Voordelen
2) Arbeids (en kapitaal) markt

Macroeconomie (8 tot 9 hoorcolleges)
3) Werkloosheid
4) Het inkomen van een land meten
5) De kosten van het levensonderhoud berekenen
6) Economische groei
7) Het monetaire systeem
8) De groei van het geld en inflatie
9) De aggregatieve vraag en het aggregatieve aanbod
10) Aggregatief vraag -en aanbodbeleid
11) Inleiding tot financiële analyse

Activités d'apprentissages prévues et méthodes d'enseignement :
Ex cathedra lessen

Méthodes d'évaluation :
A schriftelijk examen gedurende de normale examensessie.

Bibliographie :
Het handboek van de cursus is *Mankiw, Gregory, Kernbegrippen van Economie (3de editie), Academic Service

Interessante literatuur: The Economist, The Financial Times, Trends/Tendances, de Standaard, de Morgen …

Autres informations :
Transparanten zullen ter beschikking van de studenten gesteld worden.